Stjernsunds slott i Närke och Göta kanal. Samband och växelvis påverkan

Authors

  • Björn Hasselgren Department of Economic History, Uppsala University

DOI:

https://doi.org/10.33063/upeh.v2i.575

Abstract

Den här studien syftar till att belysa ett antal aspekter på egendomen Stjernsund (i Närke) med herrgård och bruksrörelse och den till egendomen anknutna järnbruksrörelsen som en plats där olika händelser i relation till Göta kanal-projektet utspelats. Det finns flera källor som kan bekräfta att Göta kanal under den tid som studeras här, 1800 – inledningen av 1830-talet, kom att beröra Stjernsund, men också att några av de centrala aktörerna i skeendena kring Göta kanal var knutna till, eller hade relationer till herrgården på olika sätt. Göta kanal var ett stort infrastrukturprojekt som påverkade förutsättningarna för att bedriva annan industriell verksamhet och handel. Projektet tillkom som en följd av övergripande politiska överväganden i tiden efter 1809, mot bakgrund av förlusten av Finland och tillkomsten av den nya grundlagen, och därpå installationen av Karl Johan som tronarvinge, med sin prioritering på bland annat den fortsatta utvecklingen av Sveriges näringsliv. Olof Burenstam, som ägare av Stjernsund under merparten av den studerade perioden, var del av denna utveckling, både industriellt och politiskt, även om hans perspektiv främst förefaller ha varit bruksägarens mer än politikerns.

Downloads

Published

2023-12-21